Дем-күч 7 сентября 2017 г. 9:38

260

Барчын Абдылсакы кызы
Ош шаарындагы № 52 "Кыргыз - түрк достугу" атындагы мектеп-лицейинде кыргыз тили жана адабияты мугалими

Бир адам өзүнүн төөсүн сатмакчы болуп, аны базарга алып барат. А бирок ал төөнүн басын аябагандай кымбат айтып жаткандыгына байланыштуу көпчүлүк кардарлар башын чайкаган бойдон кете башташат. Мына ошондо ал бардык алармандарга кайрыла сүйлөй баштайт:

-Менин бул төөм жөнөкөй төө эмес. Эгерде кимде – ким бул төөнү минип «ух» деп айта турган болсо, ал басат, эгерде «ух - ух» деп айта турган болсо, анда ал чуркайт. Ал эми «Оомийн» деп айтса ал токтойт. Анын бул сөздөрүн уккандар бир заматта төөнүн айланасына толуп кетишет. Алардын арасынан бирөө эгерде жогоруда айтылган сөздөр туура болсо төөнү дароо сатып аларын айтат. А бирок ал башта төөнү сынап көрмөкчү болот да ага минет. Төөгө мингенден кийин ага жакшылап ылайыкташып алгандан кийин «ух» дейт. Анын бул сөзүн уккан төө ордунан козголуп баса баштайт. Эми ал адам «ух - ух» деп айтат. Төө болсо эми бар күчү менен чуркай баштайт. Айланасындагы бардык адамдардын аны таңыркоо менен карап жаткандыгын көргөн баягы адам төөнү токтотордо айтылуучу сөздү унутуп калат. Төө болсо бийик жарды көздөй улам жакындап бара жаткан. Качан гана жардын чокусуна жеткенде баягы адам «Оомийн» деп кыйкырып жиберет. Аман калганына сүйүнгөн адам бат – бат дем алган абалда «ух - ух» деп жиберет. Мына ошентип төө да, өзү да жардан учуп түшүп жан берет.

Аңгемедеги төө сыяктуу напси да канча адамдарга «ух» дегизип келип, өз жолун уланта берет. Адам баласынын болсо уламдан-улам көп нерсеге ач көздүк менен умтула бериши аны акыр аягында өзүн - өзү жардан кулатуу менен барабар болуп саналат.

бир кошулган жети канча болот?
BUGUPRESS маалымдамасы
Bugupress маалымдамасына жазылыңыз
Bugupress маалымдамасын алуу үчүн экрандын жогорку бөлүгүндөгү Allow баскычын басыңыз