Дем-күч 4 августа 2017 г. 14:36

965

None

Мыкты жетекчинин харизмасы да чеги менен болуш керек.

Харизма деген эмне? Поэтикалык тил менен айтканда бул – адамдардын жүрөк кылын черткен, аркасынан бирөөлөрдү ээрчитип ала турган жөндөмдү айтабыз. Укмуштуудай харизмасы бар адам лидер болот. Коомдо жогорку орунду ээлейм деген кишиде харизма көбүрөөк болушу керек.

Бирок харизма чектен ашып кетсе, башкаруу эффективдүү болбой калат экен.

Гент, Антверпен жана Эркин Брюссель университеттеринин изилдөөчүлөрү харизмалуулук менен эффективдүүлүктүн өз ара байланышын анализдеп чыгышкан. Харизманын деңгээлин тайманбастык, кенен ой жүгүртүү, жүрүш-турушундагы шаңдуулукка, башка бирөөгө баш ийгиси келбегендик сыяктуу жеке инсандык мүнөздөрү боюнча баалашкан.

Бул мүнөздөмөлөрдү психологиялык сурамжылоонун негизинде изилдөө жүргүзүшүп, харизмасынын даражасын анын алдында иштеген адамдардын сырттан берген баалары менен аныкташкан. Көрсө, харизма ченегич колдонууга даяр экен. Харизмага баа берүү төрт параметр боюнча турмуштук чындыкка дал келген.

Изилдөөгө ар кандай жетекчилик кызматтарда иштеген жүздөгөн адамдарды чакырып көрүшкөн. Сурамжылоонун негизинде алардын адамдардын сезимине канчалык таасир бере ала турганынына баа беришкен. Ошондой эле, жумуштун эффективдүүлүгү кандай болот деп, алардын кесиптештерин, кол алдында иштегендерин, алар менен бир административдик даражада турган адамдарды, алардан да жогору турган жетекчилерин да сурамжылап көрүшкөн.

Journal of Personality and Social Psychology аттуу журналдагы макалада сурамжылоодон өткөн жетекчилердин харизмалулуугу жогорулап отуруп эле, бир маалда ишине кедергисин тийгизип, адамдын таасирдүүлүгү азая баштаганы жазылган. Аз харизмалуу жана көп харизмалуу лидерлердин таасирдүү эместиги алардын проблемалык учурларда өздөрүн алып жүрүүсүнөн байкалган.

Харизмасы аздарда стратегиялык көндүмдөрдүн аз экени көрүнүп турат. Алар кризис тууралуу бирдиктүү бир чечим чыгара алышкан эмес. Мындан чыгуу боюнча жалпы стратегия түзө алышкан эмес. Ал эми харизмасы көптөр процедуралык мүнөздөгү суроолордо маселелер пайда болгон. Алар маселени туура бөлүштүрө албай, колдо бар ресурстарды баалаганды билбей, иштин керектүү тартибин уюштура албай убара болушкан.

Кызыгы, текебердик жана өзүн башкалардан жогору коюу сыяктуу өтө харизмалуу адамдарда боло турган сапаттар ишке жолтоо болгон эмес. Кеп, тескерисинче, адамдарды башкаруудагы минустарда болуп жатпайбы.

Ал эми харизмасы орточо денгээлдеги жетекчилердин ишти уюштуруудагы жөндөмдүүлүгү жогору экендиги байкалган.

Бул изилдөөнү жүргүзгөндөр компанияларга атайын тренингдерди уюштуруп, харизма көбүрөөк болсо аны кантип азайтуу керек, азыраак болсо, аны кантип көбөйтүү керек экендигин сунушташкан.

үч кошулган сегиз канча болот?
Сапар
2018/04/25-09:14

Менин ойум боюнча орто болуш керекго.

Улукбек
2018/04/25-09:14

соонун маалымат дагыда кененирээк маалымат болсо болушкуло

BUGUPRESS маалымдамасы
Bugupress маалымдамасына жазылыңыз
Bugupress маалымдамасын алуу үчүн экрандын жогорку бөлүгүндөгү Allow баскычын басыңыз